Poprawna pisownia

nie pozostało

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie pozostało należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie, w którym występuje czasownik pozostać w formie nijakiej (bezosobowej). Zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, wszystkie czasowniki piszemy oddzielnie od partykuły przeczącej nie.
Nie pozostało oznacza, że obecnie czegoś nie ma, chociaż wcześniej było (mogło zniknąć albo się skończyć). Może także odnosić się do sytuacji, w której jest tylko jedno rozwiązanie zaistniałego problemu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie pozostało mu nic innego, jak tylko udać się na komisariat i przyznać do popełnienia przestępstwa.
Nie pozostało nam już zbyt wiele pieniędzy, więc myślę, że powinniśmy wracać do domu.
Adrianowi nie pozostało więcej jak kilka dni na ukończenie ważnego projektu do pracy, więc bardzo się spieszy.


Niepoprawna pisownia

niepozostało

Niepoprawna pisownia