Niepoprawna pisownia

byli by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byliby

Poprawna pisownia, znaczenie: byliby to określenie, które wyraża przypuszczenie zaistnienia jakiejś sytuacji, dotyczącej grupy osób, w której nie znajduje się mówiący. Wyrażenie najczęściej ujawnia, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby przypuszczenie się urzeczywistniło.
Byliby zawsze należy zapisywać razem. Wynika to z zasady, iż przyrostek -by zawsze należy zapisywać łącznie z poprzedzającym go wyrazem. W tym przypadku poprzedza go trzecia osoba liczby mnogiej czasownika być, wyrażająca oni byli.

Przykłady poprawnej pisowni

Już dawno byliby po ślubie, gdyby rodziny nie próbowały ich ze sobą skłócić odkąd się poznali.
Gdyby nie wczorajsza gwałtowna ulewa, pewnie byliby cały dzień poza domem.
Gdyby Marek i Basia wyszli od nas kilka minut wcześniej, na pewno byliby już w domu.