Poprawna pisownia

znowuż

Poprawna pisownia, znaczenie: wzmocnione znowu.


Niepoprawna pisownia

znowóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nowuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znowurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znowusz

Niepoprawna pisownia