Poprawna pisownia

druhna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

druchna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dróhna

Niepoprawna pisownia