Poprawna pisownia

druhna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo druhna należy zapisywać przez h. Jest to słowo, które ma pokrewny wyraz druh, który stosowany już był w staropolszczyźnie i wywodzi się od prasłowiańskiego *drugъ. Zapis przez h na końcu najpewniej został zaczerpnięty od ukraińskiej pisowni.
Druhna jest określeniem kobiety, która towarzyszy pannie młodej podczas ślubu. Tak samo nazywa się też dziewczęta należące do harcerstwa.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja druhna będzie miała sukienkę w kolorze ecru z błękitnymi dodatkami podczas ślubu.
Marysia to teraz druhna, która z zadowoleniem chodzi na wszystkie spotkania harcerzy.
Nasza druhna jest bardzo pomysłowa i zawsze urządza dla nas ciekawe gry i konkursy.


Niepoprawna pisownia

druchna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dróhna

Niepoprawna pisownia