Niepoprawna pisownia

nie obecności

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobecności

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieobecności należy zapisywać łącznie. Jest to wyraz, który zawiera w sobie partykułę przeczącą nie oraz rzeczownik obecność w liczbie mnogiej. Zaprzeczone rzeczowniki w języki polskim piszemy zawsze razem.
Nieobecności to ogólna nazwa na dni lub godziny w szkole albo w pracy, które zostały opuszczone przez daną osobę.

Przykłady poprawnej pisowni

Miała aż siedemdziesiąt godzin nieobecności w tym miesiącu, co wywołało solidny gniew jej szefa.
Arek miał tylko trzy nieobecności w ciągu całego roku szkolnego, za co otrzymał pochwałę.
Alicja wiedziała, że nieusprawiedliwione nieobecności nie będą dobrze widziane, więc sama sobie napisała zwolnienie.