Niepoprawna pisownia

nie obecności

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobecności

Poprawna pisownia