Niepoprawna pisownia

zaczonć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zacząć

Poprawna pisownia, znaczenie: Poprawną formą zapisu jest “zaczął”, zapisywane przez samogłoskę “ą”. Według zasad języka polskiego, w formach męskoosobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej, samogłoskę “ą” należy zapisywać przed spółgłoską “ł”. Jest to wynik historycznych procesów słowotwórczych.
Słowo “zaczął” pochodzi od wyrazu “zacząć”, czyli przystąpić do jakiejś czynności. Może oznaczać, że ktoś zrobił coś w pierwszej kolejności lub wszedł w okres początkowy danego stanu. Słowa używa się również w kontekście zachowywania się agresywnie albo prowokująco wobec innych ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł zaczął kłótnię, kiedy zorientował się, że jego ważne dokumenty znalazły się w niszczarce.
Pies zaczął zachowywać się niespokojnie, kiedy usłyszał, że za ogrodzeniem spacerował pijany mężczyzna.
Kacper zaczął się niepokoić, kiedy jego dziewczyna nie przyszła na umówione spotkanie, a potem nie odbierała telefonu.


Niepoprawna pisownia

za czonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za cząć

Niepoprawna pisownia