Niepoprawna pisownia

fermęt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ferment

Poprawna pisownia, znaczenie: ferment to zamieszanie albo zamęt. Niegdyś słowo to używane było jako synonim enzymu.
Rzeczownik ferment prawidłowo zapisujemy przez en. Pochodzi on od łacińskiego słowa fermentum, co oznacza zakwas, zaczyn. Zgodnie z zasadami polszczyzny, en należy zapisywać w wyrazach, które zostały zapożyczone z innych języków wtedy, kiedy występuje po spółgłosce m.

Przykłady poprawnej pisowni

Spowodowali taki ferment swoim wystąpieniem, że ludzie nie mogli wyjść ze zdumienia i zgrozy.
Ferment, który zapanował po tej kampanii, podzielił społeczeństwo na dwie grupy o zupełnie odmiennych poglądach.
Kiedy nie był w stanie zapanować nad rozszalałym tłumem, który wprowadzał ferment, uniósł pistolet i wystrzelił.