Niepoprawna pisownia

gokard

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gokart

Poprawna pisownia