Znaczenie słowa przywódca: jest to osoba, która przewodzi innym z racji posiadanego autorytetu bądź władzy. Obie formy, tj. zarówno przywódcą jak i przywódcom są poprawne, jednak nie należy ich stosować wymiennie. Wybór właściwej jest zależny od kontekstu zdania. Przeczytaj nasze przykłady i poznaj definicję każdego ze znaczeń.

Poprawna pisownia

przywódcą

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Napoleon Bonaparte był wybitnym przywódcą.


Poprawna pisownia

przywódcom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Po bitwie wszystkim przywódcom wręczone zostały odznaczenia wojenne.