Należy zapamiętać, że zarówno pointa jak i puenta są formami dopuszczalnymi do użytku przez językoznawców. Jest to wyraz, który przywędrował do nas z Francji. W języku francuskim point to kropka. Współczesna polszczyzna dopuszcza zarówno stosowanie formy bezpośrednio przejętej z pisowni francuskiej, jak i wersji fonetycznej.
Puenta (pointa) to inaczej myśl, której zadaniem jest zakończenie, podsumowanie wypowiedzi, utworu literackiego, ale także jest to zakończenie jakiegoś procesu lub sprawy o ważnym znaczeniu.

Poprawna pisownia

puenta

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia fonetyczna, w pełni poprawna.

Poprawna pisownia

pointa

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia oryginalna pochodząca z języka francuskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Na początku należy przygotować się na negocjacje, których puentą będzie zakup kilkudziesięciu samolotów najnowszej generacji.
Całą historię zakończyła dowcipną, bardzo trafną pointą.
Puentą tego utworu było stwierdzenie, że dobre uczynki zawsze przynoszą satysfakcję.
Mówisz już bardzo długo, a nikt nadal nie ma pojęcia jaka ma być pointa tego wywodu.


Niepoprawna pisownia

płenta

Niepoprawna pisownia