Niepoprawna pisownia

sprubuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spróbuje

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej forma czasownika dokonanego spróbować. Oznacza on zjedzenie lub wypicie niewielkiej ilości czegoś w celu zbadania jego smaku, a także postaranie się aby coś zrobić czy coś osiągnąć. Określamy tak również ośmielenie się, poważenie się na coś oraz sprawdzenie wartości, jakości lub stanu jakiegoś przedmiotu.
Czasownik ten należy do rodziny wyrazu próbować, który po raz pierwszy przez ó został zapisany w Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego Michała Arcta wydanego w 1916 roku. Zgodnie z regułą nakazującą odpowiadający oryginałowi zapis wyrazów o pochodzeniu rodzimym, czasownik ten powinien być zapisywany przez u. Z kolei jego końcówka należy do grupy zakończeń czasowników: -uje, -uję, -ujesz, -ujemy, -ują, które w myśl rymowanki -Uje się nie kreskuje, bo się dostaje dwóję należy zapisywać przez u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedział, że może nie zdążyć, ale spróbuje się dotrzeć jak najszybciej.
Spróbuję w tym roku mieć stypendium naukowe, wiem, że jestem w stanie to osiągnąć.
Spróbuję rozwiązać to zadanie, ale nie wiem, czy dam radę.


Niepoprawna pisownia

zpróbuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z próbuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spróbóje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprubóje

Niepoprawna pisownia