Wyrażenie to może być zapisywane zarówno łącznie, jak i rozdzielnie. Jego poprawny zapis uzależniony jest od funkcji, jaką zwrot ten pełni w zdaniu. Określenie jakbyś może być traktowane jako dwie różne części mowy – spójnik i zaimek.

Poprawna pisownia

jak byś

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot jak byś może pełnić funkcję zaimka, po którym pojawia się cząstka by – wówczas zapisujemy go zawsze rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez znaczenia jak byś się nie starał, nigdy nie będziesz w stanie spełnić jej wszystkich oczekiwań.
Jak byś mu o tym powiedział? Myślę, że najlepiej będzie wprost.
Moja dziewczyna jest wiecznie niezadowolona, jak bym się dla niej nie starał.


Poprawna pisownia

jakbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: funkcjonując jako spójnik zadaniem zwrotu jakbyś jest wprowadzenie zdania podrzędnego, które określa nierzeczywistą sytuację, która może się urzeczywistnić, biorąc pod uwagę to, o czym jest mowa w zdaniu nadrzędnym. Drugą jego funkcją jest wprowadzenie zdania podrzędnego, określającego warunki urzeczywistnienia się tego, o czym mówimy w zdaniu nadrzędnym. W obu tych sytuacjach spójnik ten należy zapisać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakbyś miał ochotę, to moglibyśmy jutro wybrać się do kina.
Jakbyś tylko mi powiedział, że przechodzisz koło mojego domu, na pewno bym Cię do siebie zaprosiła.
Byłeś wczoraj taki wymęczony, jakbyś nie spał co najmniej od tygodnia!


Niepoprawna pisownia

jagbyś

Niepoprawna pisownia