Niepoprawna pisownia

jak byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jagbyś

Niepoprawna pisownia