Poprawna pisownia

nie drugie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedrógie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie drógie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedrugie

Niepoprawna pisownia