Niepoprawna pisownia

możnaby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

można by

Poprawna pisownia, znaczenie: można by jest to odmieniona w trybie warunkowym forma czasownika niewłaściwego można. Używając go, przekazujemy, że coś jest możliwe do wykonania, ale również dozwolone lub też jest to czynność, na którą mamy pozwolenie.
We współczesnej polszczyźnie istnieje zasada, która nakazuje rozłączny zapis cząstki by z wyrazami o funkcji czasownikowej. Zaliczamy do nich właśnie termin można, ale również: trzeba, warto, wolno, niepodobna. Wszystkie te wyrazy w połączeniu z cząstką by należy pisać rozdzielnie. Nieco mylące może być skojarzenie wyrażenia można by z czasownikiem mogłaby, jednak należy zapamiętać, że są to dwie różne części mowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli takie piękne słońce utrzyma się do jutra, to można by wybrać się nad rzekę.
Można by dziś wieczorem napić się wina, czy masz na to ochotę?
Gdyby stróż zapomniał domknąć bramy, to można by tam bez problemu wejść.