Na dworze czy na polu oznacza to samo, czyli wyjście na zewnątrz, przestrzeń znajdującą się poza domem lub mieszkaniem. Obie formy są dopuszczalne, z tym, że na polu to typowy regionalizm, występujący na terenie małopolski, niepopularny w pozostałej części kraju, przez co poza tym województwem może być niezrozumiały. Normę ogólnopolską stanowi wariant na dworze, który był znacznie bardziej rozpowszechniony na terenie Polski – powszechnie spotykany od dziesiątek lat w Poznaniu, Warszawie, ale także odłączonych od Polski ziemiach jak Lwów.


Poprawna pisownia

na dworze

Poprawna pisownia, uwaga: wariant poprawny, ogólnopolski.

Poprawna pisownia

na polu

Poprawna pisownia, uwaga: wariant poprawny, jest to jednak regionalizm ograniczony do obszaru małopolski.

Przykłady poprawnej pisowni

Lubię spędzać czas na dworze, szczególnie w lesie. To mnie relaksuje.
Idziemy pochodzić gdzieś na dworze? Może park, lub las?
Idę z Markiem na pole. Wrócę jakoś wieczorem, do zobaczenia.