Niepoprawna pisownia

awari

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

awarii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo awaria oznacza, że urządzenie, maszyna, układ, system, czy przedmiot uległy uszkodzeniu w taki sposób, że nie funkcjonują poprawnie. Może także oznaczać, że w ogóle przestały działać albo nie można ich uruchomić. Awaria to również szkody, które zostały poniesione przez statek.
Rzeczownik awarii zawsze zapisujemy przez dwa i na końcu wyrazu. W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także dopełniaczu liczby mnogiej słowo awaria odmienia się na awarii. Pochodzi ono z języka arabskiego, gdzie brzmi awārija. Zgodnie z zasadami języka polskiego wyrazy obcego pochodzenia zapisuje się przez dwa i na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Awaria sprawiła, że nie mogliśmy uruchomić maszyny, i mieliśmy poważne opóźnienie w pracy.
Agregat prądotwórczy uległ awarii i byliśmy zmuszeni czekać na serwis.
Nie doszłoby do tej awarii, gdyby pracownicy dokładniej sprawdzili urządzenie.


Niepoprawna pisownia

awarjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

awarji

Niepoprawna pisownia