Poprawna pisownia

gastronomii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gastronomji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gastronomi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa gastronom.

Niepoprawna pisownia

gastronomjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gasdronomii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gaztronomii

Niepoprawna pisownia