Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy listopada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty siódmy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu listopada, nie zaś o dwudziestym siódmym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty siudmy listopada

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty siódmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy listopad

Niepoprawna pisownia