Niepoprawna pisownia

nie poprawny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozdzielny wyrażenia nie poprawny jest prawidłowy w sytuacjach, kiedy nie w zdaniu służy jako wyraźne zaprzeczenie przymiotnika i dodatkowo podana jest do niego alternatywa, na przykład: Ten wniosek był nie poprawny, a absolutnie błędny i nieuzasadniony.


Poprawna pisownia

niepoprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie to w znacznej większości przypadków zapisywać należy należy razem. Wynika to z obowiązującej w języku polskim zasady, która nakazuje łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym. Zachęcamy w tym miejscu do zapoznania się z zaprezentowanym wyżej wyjątkiem – sporadycznie występującą sytuacją, kiedy to pisownia rozłączna będzie tą prawidłową.
Niepoprawny to inaczej błędny, niezgodny częściowo lub całkowicie z ustalonymi odgórnie zasadami. Mówimy tak również na kogoś lub coś, co nie daje lub nie zamierza się poprawić.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje rozumowanie było niepoprawne i w związku z tym wynik zadania również okazał się być błędny.
Z powyższego doświadczenia wyciągnąłeś niepoprawny wniosek.
Nic dziwnego, że nie mogłam zalogować się do systemu, skoro wprowadziłam niepoprawny login.