Niepoprawna pisownia

nie poprawny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepoprawny

Poprawna pisownia