Niepoprawna pisownia

chyc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hyc

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknik związany ze skokiem lub podskokiem, najczęściej małego zwierzęcia; także towarzyszący temu skokowi dźwięk.