Niepoprawna pisownia

mamisynek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

maminsynek

Poprawna pisownia, znaczenie: maminsynek to określenie na chłopca lub mężczyznę niesamodzielnego lub rozpieszczonego, który za bardzo słucha się i polega na swojej mamie. Często ludzie używają formy mamisynek, jednak poprawną formą jest wyłącznie maminsynek, na co wskazuje etymologia tego słowa, będącego połączeniem dwóch słów: maminy i synek. Ten powszechnie spotykany błąd bierze się z tego, że w wymowie tego wyrazu mało słyszalna może być spółgłoska n, jak również z tego, że jest to konstrukcja opierająca się o południowopolski regionalizm, który nie jest znany w całej Polsce.

Przykłady poprawnej pisowni

Lubię go, ale wydaje mi się, że to taki maminsynek, ciągle tylko mamy słucha.
Dorosły facet, a jednak taki maminsynek. Musi z tego wyrosnąć jakoś.
Wyszedłbyś z nami na imprezę, a nie siedział w tym domu jak jakiś maminsynek.