Poprawna pisownia

greckokatolicki

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego zapisu jest greckokatolicki. Pierwszy człon tego słowa powinien posiadać formę grecko-, gdyż pochodzi od przymiotnika grecki i uszczegóławia nazwę kościoła. Warto zwrócić uwagę, iż wprowadziła ja Maria Teresa w 1774 roku. Chciała w ten sposób ułatwić rozróżnienie wiernych od dwóch pozostałych wspólnot, czyli od wiernych kościoła rzymskokatolickiego i kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego.
Słowo greckokatolicki odnosi się do kościoła greckokatolickiego i związanych z nim obrzędów. Tego rodzaju kościoły powstawały w wyniku unii kościoła katolickiego z cerkwią prawosławną. Warto podkreślić, że wspólny dla wszystkich kościołów greckokatolickich jest obrządek bizantyjski, który posiada wiele odmian i może być odprawiany w różnych językach.

Przykłady poprawnej pisowni

Kościół greckokatolicki nie jest popularny w Polsce, gdzie najwięcej jest katolików związanych z tradycją łacińską.
Ukraiński Kościół Greckokatolicki, który działa na terenie Ukrainy, uznaje autorytet papieża.
Kościoły greckokatolickie są częścią Kościoła Katolickiego, a jednocześnie należą do Katolickich Kościołów Wschodnich.


Niepoprawna pisownia

grekokatolicki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grecko katolicki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grecko-katolicki

Niepoprawna pisownia