Poprawna pisownia

szlachta

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo szlachta należy zawsze zapisywać przez ch. Jest to wyraz spolszczony, choć wywodzący się z języka niemieckiego (geschlecht). Ze względu na oryginalna pisownię, ale także długoletnie funkcjonowanie w języku polskim i mocną asymilację, zapisywany jest jak wyrazy rodzime, przez ch.
Szlachta to wyższa warstwa społeczna, która istniała na ziemiach polskich do 1921 roku, kiedy została zniesiona na mocy konstytucji. Powstała z wcześniejszego stanu rycerskiego i cieszyła się licznymi przywilejami.

Przykłady poprawnej pisowni

Polska szlachta dążyła do podkreślenia swojej wyjątkowości i była stanem hermetycznym.
Istnieją spore rozbieżności w szacunkach, jaki procent społeczeństwa stanowiła szlachta.
Szlachta cieszyła się w Polsce przywilejami, które były głęboko zakorzenione w tradycji.


Niepoprawna pisownia

szlahta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żlachta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzlachta

Niepoprawna pisownia