Poprawna pisownia

kompromis

Poprawna pisownia, znaczenie: kompromis to pójście na ugodę dwóch kłócących się, sprzecznych ze sobą stron, tak aby każda z nich była zadowolona z efektu. Rozwiązanie to polega na zakończeniu dyskusji lub sporu, w sposób taki, że każda z uczestniczących w nim stron rezygnuje z części swoich żądań, mając na uwadze cel wyższy, jakim jest zawarcie porozumienia. Wyraz ten poprawnie napisany ma w sobie głoskę om zamiast ą, co wynika z zasady ortograficznej, zgodnie z którą to właśnie takiego zapisu należy użyć jako poprzedzającego głoskę p.

Przykłady poprawnej pisowni

Albo idziemy na kompromis, albo nic z tego nie wyjdzie. Kłótnie do niczego nie prowadzą.
Musimy znaleźć jakiś kompromis. Jakieś propozycje Panowie?
No i wreszcie doszliśmy do kompromisu. Mówiłem, że jakoś się dogadamy.


Niepoprawna pisownia

kąpromis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompromiz

Niepoprawna pisownia