Poprawna pisownia

epopei

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „epopeja”, oznaczającego inaczej epos – dłuższy poemat epicki (na ogół wierszowany, o podniosłej formie) opisujący dzieje bohaterów narodowych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności.


Niepoprawna pisownia

epopej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopeji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopeii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epopejii

Niepoprawna pisownia