Słowa nieuzupełnione oraz nie uzupełnione należy wykorzystywać zgodnie z ich kontekstem, ponieważ oba są poprawne.

Poprawna pisownia

nie uzupełnione

Poprawna pisownia, znaczenie: nie uzupełnione należy wykorzystywać jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jest to połączenie, które może służyć do wyrażenia przeciwieństwa, jakie występuje pomiędzy dwiema cechami. Wymaga dopowiedzenia w kolejnej części zdania, o jaką kontrastującą cechę dokładnie chodzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Te rubryczki są nie uzupełnione, tylko zupełnie zamazane, więc musisz to teraz poprawić.
Jej ćwiczeniówki były nie uzupełnione, tylko pomalowane w różne wzorki, przez co niewiele umiała.
Jej dokumenty były nie uzupełnione, lecz nabazgrolone, przez co sama ich nie lubiła.


Poprawna pisownia

nieuzupełnione

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei słowo nieuzupełnione, zapisywane razem, jest zgodna z ogólną zasadą pisowni zaprzeczonych imiesłowów odczasownikowych. Oznacza coś, co nie zostało należycie wypełnione dobrami czy też tekstem. Nie wymaga porównania z innymi słowami i nie przedstawia przeciwieństwa.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkie nieuzupełnione jeszcze kanistry musicie natychmiast wypełnić zapasową benzyną, a potem ruszamy.
Nieuzupełnione przez nikogo półki świeciły pustkami, jakby w sklepie wydarzyła się apokalipsa.
Dlaczego te dokumenty nadal są nieuzupełnione? Pospiesz się, nie zostało wiele czasu.