Poprawna pisownia

cię

Poprawna pisownia, znaczenie: cię jest zaimkiem osobowym zastępującym rzeczownik. Zgodnie z zasadami poprawnej pisowni zaimek cię nie należy używać ani na początku, ani na końcu zdania. Cię jest zamienną i skróconą formą słowa ciebie, odmienioną w dopełniaczu (kogo? czego?) oraz bierniku (kogo? co?). Nieakcentowana forma cię występuje najczęściej w połączeniu z czasownikiem.
Biorąc pod uwagę, że cię jest zaimkiem osobowym to formie grzecznościowej należy pisać go wielką literą, z ę na końcu słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Basiu bardzo się za tobą stęskniłem, dawno cię nie widziałem, dlatego proszę cię bardzo spotkaj się ze mną jutro wieczorem w kawiarni.
Moja najdroższa żono jesteś moją najlepszą przyjaciółką, miłością mojego życia i kocham Cię najbardziej na całym świecie.
Choćbyś ścięła włosy, przefarbowała je na czarno, ubrała się jak facet i wyjechała na koniec świata, to zawsze cię znajdę i rozpoznam.


Niepoprawna pisownia

cie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako fonetyczne oznaczenie litery ć.