Niepoprawna pisownia

defacto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

de facto

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiane powyżej sformułowanie we współczesnej polszczyźnie znaczy: faktycznie, tak jak jest, zgodnie ze stanem faktycznym, tak naprawdę, istotnie.
Zostało ono zapożyczone wraz z pisownią, wymową, jak i znaczeniem z języka łacińskiego. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy pisać tak, jak w języku oryginalnym. Stąd wskazana jest pisownia rozdzielna oraz zapis przez c.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozpoczynając pracę od początku, de facto przekreślił kilka miesięcy swoich dotychczasowych starań.
Rolnicze gminy, czyli de facto rolnicy, płacą za szacowanie strat po klęskach żywiołowych, w tym suszy.
Jadąc do koleżanki, trzy razy źle skręciła, de facto wydłużając swoją trasę niemal dwukrotnie.


Niepoprawna pisownia

de fakto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

defakto

Niepoprawna pisownia