Zarówno wyraz matką, jak i matkom, pochodzi od tej samej formy podstawowej, czyli rzeczownika matka. Za jego pomocą określamy rodzica płci żeńskiej, kobietę, która urodziła dziecko i najczęściej się nim opiekuje. Jest to również nazwa źródła czegoś, a także przedmiotu głównego, nadrzędnego lub też wzorcowego w stosunku do innych podobnych przedmiotów. Obie formy nie mogą być używanye wymiennie, dlatego zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami i przykładami, a następnie zdecyduj, która forma pasuje do kontekstu Twojego zdania. W razie wątpliwości pozostaw pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

matkom

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei matkom to rzeczownik odmieniony w celowniku liczby mnogiej – powinien być on zawsze kończony przez om.

Przykłady poprawnej pisowni

Zadaniem naszego stowarzyszenia jest niesienie pomocy samotnym matkom.
Gdyby nikt nie mówił matkom, co mają robić, pewnie szczęśliwiej i spokojniej przeżywałyby swoje macierzyństwo.
Jest to organizacja, która pomaga kobietom, a przede wszystkim matkom, które chcą wrócić do pracy, a mają trudną sytuację finansową.


Poprawna pisownia

matką

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot matką to forma podstawowa odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Dla przypomnienia, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że części mowy takie jak: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy rodzaju żeńskiego, które są odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze zakończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Wolę być samotną matką niż wychowywać dziecko razem z tym człowiekiem.
Znany aktor rozstał się z żoną i matką swoich dzieci.
Zostałam matką kiedy już pogodziłam się z faktem, że nigdy nie będę mieć dzieci.