Poprawna pisownia

niehonorowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie honorowo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowo.

Niepoprawna pisownia

niechonorowo

Niepoprawna pisownia