Poprawna pisownia

łyżwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łyrzwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łyszwa

Niepoprawna pisownia