Poprawna pisownia

unii

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie unii pochodzi od słowa unia i odnosi się do połączenia formalnego dwóch lub więcej państw, struktur kościelnych czy organizacji. Inaczej może być nazwana koalicją, federacją czy porozumieniem.
Unii należy zawsze zapisywać przez dwa i na końcu. Jest to słowo zapożyczone do języka polskiego, które w mianowniku ma formę unia. Tego typu wyrazy zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego zawsze należy odmieniać, na ich końcu dodając podwójne i.

Przykłady poprawnej pisowni

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trudniej będzie sprowadzać stamtąd różne towary.
W wyniku unii personalnej dwa państwa mogą nawiązać ścisły sojusz poprzez posiadanie wspólnego monarchy.
W czasie mojej podróży po różnych krajach Unii Europejskiej spotkałem wiele bardzo ciekawych osób.


Niepoprawna pisownia

uni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

unji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

unjii

Niepoprawna pisownia