Poprawna pisownia

dwumiesięcznym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu miesięcznym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-miesięcznym

Niepoprawna pisownia