Poprawna pisownia

nie tak

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie jest połączeniem partykuły nie oraz partykuły (pełniącej niekiedy funkcję zaimka) tak. Oznacza ono: inaczej niż było to zamierzone, wbrew temu, jak należy.
Należy zwrócić uwagę, że elementy omawianego zwrotu są sobie przeciwstawne znaczeniowo. W języku polskim obowiązuje natomiast zasada mówiąca, że nie piszemy zawsze rozłącznie z wyrazem, będącym jego przeciwstawieniem. Łatwo zatem wydedukować, że wyrażenie nie tak należy za każdym razem pisać osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydaje mi się, że to zadanie zrobiłem nie tak, bo otrzymałem inny wynik niż reszta klasy.
Muszę przyznać, że nie tak wyobrażałam sobie spotkanie naszych rodzin.
Bardzo mi przykro. To z mojej winy wszystko poszło nie tak jak planowaliśmy.


Niepoprawna pisownia

nietak

Niepoprawna pisownia