Niepoprawna pisownia

biling

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

billing

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe określenie zapisujemy zawsze przez podwójną spółgłoskę l. Uzasadnia to jego pochodzenie. Wyraz billing został zapożyczony z języka angielskiego, wraz z pisownią, wymową i znaczeniem. W języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje, by wyrazy obcego pochodzenia zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, stąd zapis przez ll. Próby pisowni przez pojedyncza spółgłoskę l wynikają najczęściej z uproszczeń, stosowanych podczas artykulacji tego słowa.
Billing to inaczej wykaz połączeń telefonicznych, uwzględniający koszt każdego połączenia. Nazywamy tak zarówno komputerową wersję tego wykazu, jak i wydruk dla klienta.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli na billingu pojawiają się numery, których nie rozpoznajemy, należy bezzwłocznie skontaktować się z operatorem sieci.
Od przyszłego miesiąca usługa otrzymywania comiesięcznych billingów stanie się płatna – czy chcesz kontynuować korzystanie z niej?
Badając okoliczności jego śmierci, policja dokładnie sprawdziła jego billingi.