Poprawna pisownia

spóźnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz spóźnienie powinien być zapisywany przez ó. Jest słowem wywodzącym się od później, które swój rodowód wywodzi jeszcze ze starosłowiańskiego pozdьnъ. Ze względu na takie korzenie, jego pisownia została uwarunkowana historycznie.
Spóźnienie to sytuacja, w której dana osoba przybywa do danego miejsce czy na dane wydarzenie po umówionym czasie. To przegapienie odpowiedniego terminu, rozpoczęcie czegoś po wyznaczonym pierwotnie czasie.

Przykłady poprawnej pisowni

Każde twoje kolejne spóźnienie do pracy będzie od dzisiaj karane poprzez potrącenie pensji.
Spóźnienia nie są tolerowane w naszej firmie, dlatego niech to będzie pierwszy i ostatni raz.
Kolejne spóźnienie do szkoły może zaowocować obniżeniem twojej oceny z zachowania.


Niepoprawna pisownia

spuźnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spóśnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpóźnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z późnienie

Niepoprawna pisownia