Poprawna pisownia

nieaktualny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz nieaktualny dotyczy zazwyczaj jakiegoś tematu czy sprawy, które się przedawniły i obecnie są inne. Nieaktualny może też być dokument, który w tym znaczeniu jest nieważny.
Słowo nieaktualny jest przymiotnikiem. Do wyrazu aktualny dodana została partykuła nie, jako zaprzeczenie. Partykułę nie z przymiotnikami zapisujemy z zasady łącznie, więc poprawna pisownia słowa to nieaktualny.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz wyrobić nowy dowód osobisty. Ten, który masz jest nieaktualny!
Adres zamieszkania Kasi jest nieaktualny od ponad roku, nie wiedziałaś o tym?
Chciałam ci zaproponować pracę, ale jak rozumiem, temat jest już nieaktualny?


Niepoprawna pisownia

nie aktualny

Niepoprawna pisownia