Poprawna pisownia

bulwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bulwa należy zapisywać przez literę u. Jest to wyraz, który został zaczerpnięty z języka łacińskiego i pochodzi od bulla, czyli pieczęć, pęcherzyk, guz. Jego zapis wyjaśnić można za pomocą etymologii tego słowa.
Bulwa to określenie używane w botanice. Nazywa się w ten sposób część korzenia bądź pędu rośliny. W języku regionalnym białostockim bulwa to po prostu ziemniak. W języku potocznym jest to zgrubienie bądź wypukłość. Może to być również eufemizm słowa kurwa! (uwaga – słowo wulgarne!).

Przykłady poprawnej pisowni

Na podłodze w sklepie wylądowała niejedna bulwa ziemniaka po tym, jak siatka na zakupy rozerwała się od ciężaru.
Bulwa ziemniaka w czasach nowożytnych wkładana była do doniczki, gdyż jej kwiaty uznawano za piękne i ozdobne.
Idź do sklepu po trzy kilogramy bulw, będą potrzebne do przygotowania obiadu. Weź też mięso.


Niepoprawna pisownia

bólwa

Niepoprawna pisownia