Poprawna pisownia

akademii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem jest akademii, w którym na końcu występuje podwójne i. Tłumaczy to zasada ortograficzna języka polskiego, która mówi, że wyrazy zapożyczone z języków obcych, które są rzeczownikami w: dopełniaczu, celowniku, a także miejscowniku, i które w podstawowej formie kończą się na -ia, odmieniają się zawsze na -ii. Ponieważ akademia pochodzi od greckiego wyrazu akademos, w języku polskim powinna być zawsze zapisywana z dwoma i.
Akademia to wyższa szkoła, uczelnia. Może to być również instytucja albo towarzystwo naukowe. Wyraz ten może odnosić się uroczystego spotkania, które zostało poświęcone danemu wydarzeniu albo osobie. Niegdyś określano tak koncert muzyki poważnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłem ostatnio w Akademii Sztuk Pięknych, zobaczyć prace młodych artystów. Wszystkie były wspaniałe.
Czy czytałeś kiedyś Akademię pana Kleksa? Ja miałem tę książkę jako lekturę w szkole podstawowej.
Bardzo wiele akademii naukowych oraz artystycznych znajduje się w Pradze w Czechach.


Niepoprawna pisownia

akademi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akademji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akademjii

Niepoprawna pisownia