Poprawna pisownia

dopóki

Poprawna pisownia, znaczenie: stanowi spójnik, który wprowadza zdanie podrzędne. Dopóki oznacza do jakiegoś czasu, do czasu aż, do końca czegoś, zanim. Jeśli jest ono twierdzące, wówczas dopóki informuje o tym, że sytuacja ze zdania nadrzędnego będzie trwać tak długo, jak długo prawdziwe jest również zdanie podrzędne. Jeśli natomiast jest ono przeczące, wówczas informuje, że sytuacja ze zdania nadrzędnego zakończy (lub zakończyła) się w chwili, kiedy wystąpi sytuacja ze zdania podrzędnego po usunięciu przeczenia. Z uwagi na to, iż jest to wyrażenie przyimkowe, występujące współcześnie w polszczyźnie w formie zrostu, to niezależnie od uwarunkowań historycznych języka polskiego należy zawsze używać pisowni łącznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Dopóki gospodarka ma się dobrze deficyt budżetowy nie stanowi dużego problemu.
Pragnę pozostać aktywny zawodowo dopóki zdrowie nie będzie mi w tym przeszkadzało.
To był piękny ślub, kiedy powiedział „dopóki śmierć ich nie rozłączy” ona szczerze się rozpłakała.


Niepoprawna pisownia

dopuki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do puki

Niepoprawna pisownia