Niepoprawna pisownia

komu kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komukolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo komukolwiek należy zapisywać łącznie. Obowiązuje w tym przypadku ogólna zasada języka polskiego, mówiąca, iż wszystkie słowa z końcówką -kolwiek zapisujemy razem. W taki sam sposób pisać należy m.in. mianownik tego rzeczownika, czyli ktokolwiek.
Komukolwiek oznacza nieokreślonej osobie. Odnosi się najczęściej do mówienia albo przekazywania czegoś do osoby, która nie jest uszczegółowiona w zdaniu, gdyż dokładne informacje o niej nie są istotne lub nie zostały poznane. Czasami określenie dotyczy bliżej nieokreślonej grupy ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Komukolwiek nie przyszedł taki wybryk do głowy, powinien się przyznać, albo wszyscy zostaną ukarani.
Możesz to oddać komukolwiek zechcesz. Ja już nie potrzebuję tych ubrań, ale wciąż wyglądają dobrze.
Komukolwiek byś tego nie powiedział, i tak ci nie uwierzy. Wszystko brzmi, jakbyś wyssał to z palca.


Niepoprawna pisownia

komókolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komu kol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komukolwieg

Niepoprawna pisownia