Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do tej pory, do tego momentu, do chwili obecnej. Dotychczas to popularny przysłówek nieodmienny, warto przy tym zauważyć, że nie stopniuje się go. Synonimami stanowią m.in.: dotąd i do tej pory.


Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia