Niepoprawna pisownia

mósisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

musisz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo musisz oznacza narzucony przez osobę mówiącą rozkaz, zgodnie z którym człowiek, do którego jest skierowany, ma powinność wykonania konkretnego zadania. W jego obowiązku leży także wykazanie się odpowiednim, oczekiwanym zachowaniem. Wyraz ten służy do opisu konieczności, oczekiwania, rozkazu, powinności i wszystkiego, co narzucone jest z zewnątrz.
Musisz to czasownik w drugiej osobie liczby pojedynczej, który pochodzi os musieć. Jego pisownia wymaga stosowania samogłoski u, ponieważ został zaczerpnięty od niemieckiego müssen. Pisownia podobna do oryginalnej utrwaliła się w nim historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdzisław, musisz tu natychmiast przyjść! W pokoju jest ogromny szczur, nie wiem, co mam teraz zrobić.
Musisz w końcu zacząć respektować zakazy i nakazy w swojej pracy, bo inaczej cię z niej wyrzucą.
Musisz koniecznie zobaczyć ten film! Przekonasz się, jaki jest ciekawy i dlaczego tak bardzo go lubię.