Niepoprawna pisownia

dwujce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwójce

Poprawna pisownia