Poprawna pisownia

hodowla

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hodowla należy zapisywać przez h. Wywodzi się ono od rosyjskiego hoduwaty, a zapis przez h jest zgodny z zasadą, że zapożyczone wyrazy należy zapisywać zgodnie z oryginałem.
Hodowla to opiekować się roślinami lub zwierzętami w celu ich zachowania w dobrym zdrowiu, ale także rozmnożenia. Jest to także ogół roślin i zwierząt znajdujących się pod opieką człowieka.

Przykłady poprawnej pisowni

Hodowla trzody chlewnej przynosiła mu coraz większe zyski, dlatego zamierzał całkowicie się temu poświęcić.
Jego mała hodowla roślin ogrodowych stała się tak popularna w okolicy, że wszyscy do niego przyjeżdżali.
Hodowla psów rasowych była jego marzeniem od dziecka, ale nigdy nie mógł się nią zająć.


Niepoprawna pisownia

chodowla

Niepoprawna pisownia