Niepoprawna pisownia

dwujka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwójka

Poprawna pisownia, znaczenie: dwójka oznacza cyfrę dwa, ale także szkolną ocenę, która odpowiada opisowemu określeniu niedostateczny. Jest także synonimem słowa para, kiedy odnosi się do dwóch osób, które razem coś robią.
Dwójka to słowo, które musi być zapisane przez ó, ponieważ ulega ono wymianie na a w słowie pokrewnym dwa. Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni języka polskiego, jeśli istnieje możliwość takiej wymiany, zawsze używamy samogłoski ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwójka to naprawdę słaba ocena z polskiego, dlatego powinnaś ją poprawić w przyszłym tygodniu.
Widzę, że tamta dwójka nie jest zbyt zainteresowana prelekcją, więc mam ochotę ich wyprosić.
Rzymska dwójka jest bardzo prosta do zapisania, wystarczy postawić dwie kreski obok siebie.