Obie pisownie (czyli zarówno „seks” jak i „sex„) są poprawne, a ich znaczenie jest tożsame, dlatego dopuszczalne jest ich wymienne stosowanie. Sugerujemy jednak używanie formy spolszczonej, czyli seks – jest ona znacznie bardziej popularna i z całą pewnością bardziej stosowna we wszelkich tekstach formalnych. Dla odmiany wersję „sex” spotyka się najczęściej w tytułach, szyldach i hasłach reklamowych, zaś w tekstach gdzie dominuje funkcja komunikatywna, forma ta jest właściwie nieobecna.

Poprawna pisownia

seks

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.


Poprawna pisownia

sex

Poprawna pisownia, wersja mniej popularna, nie polecana.