Obie formy zapisu są poprawne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w chwili obecnej słowo seks jest uznawane za bardziej komunikatywne i preferowane w polszczyźnie. Forma sex przeniesiona do naszego języka bezpośrednio z angielskiego, jest dopuszczalna, chociaż często uważana za pretensjonalną. Wyraz ten bardzo mocno zasymilował się już z językiem polskim i rodzimą pisownią (podobnie jak taksi).
Warto przy tym pamiętać, iż w strach pochodnych, takich jak seksowna, powinniśmy używać spolszczonej pisowni.
Seks oznacza zazwyczaj ogół czynności niezbędnych do zaspokojenia popędu płciowego. Może odnosić się również do atrakcyjności danej osoby.

Poprawna pisownia

seks

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: sugerujemy używanie formy spolszczonej, czyli seks – jest ona znacznie bardziej popularna i z całą pewnością bardziej stosowna we wszelkich tekstach formalnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Seks w wielkim mieście to jeden z ulubionych seriali Oli i Anity. Mogą o nim mówić cały dzień.
Powinnaś porozmawiać z córką o seksie, zanim naogląda się albo naczyta czegoś nieodpowiedniego.
Seks to jeden z kilku tematów, które zaczynają szybko interesować nastoletnich chłopców.


Poprawna pisownia

sex

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownię sex spotyka się najczęściej w tytułach, szyldach i hasłach reklamowych, zaś w tekstach gdzie dominuje funkcja komunikatywna, forma ta jest właściwie nieobecna.