Poprawna pisownia

chrzestna

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik w rodzaju żeńskim, określający matkę chrzestną, czyli osobę obdarowaną rolą, jaką nadaje się podczas sakramentu chrztu. Dawniej używano również określenia kuma, które wyszło już z użycia, natomiast w niektórych rejonach Polski na matkę chrzestną mówiono również kmotra.
Jako że wyraz ten wywodzi się bezpośrednio od terminu chrzest, należy zapisywać go podobnie. Oznacza to każdorazowe uwzględnienie spółgłoski t. Jej pomijanie może wynikać z niedostatecznie starannej wymowy. Ze względu na fakt, że dla naszego narządu mowy ciężko jest wymówić dwie spółgłoski bezdźwięczne obok siebie, niekiedy zdarza nam się opuszczanie jednej z nich, co oczywiście jest błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

W niedzielę przyjeżdża moja chrzestna, nie widziałem jej już kilka lat!
Na komunię moja matka chrzestna podarowała mi aparat fotograficzny.
Moja matka chrzestna to bliska przyjaciółka mojej mamy z okresu studiów.


Niepoprawna pisownia

chrzesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hrzestna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hrzesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chszestna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chszesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrzeztna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrzezna

Niepoprawna pisownia