Niepoprawna pisownia

ponirzsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniższe

Poprawna pisownia