Poprawna pisownia

hazard

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hazard poprawnie zapisujemy przez h na początku. Jest to słowo, które zostało przejęte z języka francuskiego, gdzie brzmi hasard. Z kolei w języku francuskim pojawiło się dzięki arabskiemu określeniu az-zahr, oznaczającemu kostkę bądź grę w kości. Zgodnie z zasadami języka polskiego w wyrazach, które są obcego pochodzenia, zachowuje się pisownię przez h.
Hazard to słowo, które odnosi się do gier z zakładami, w szczególności gier, w których stawką są pieniądze. Nazywa się tak również przedsięwzięcie, które jest ryzykowne i którego wynik zależy jedynie od przypadku. Jest to ryzyko bądź narażenie się na niebezpieczeństwo. Dawniej słowo to oznaczało traf albo przypadek.

Przykłady poprawnej pisowni

Hazard był dla niego jedyną formą rozrywki, dlatego brnął w niego dalej, nie zważając na przegrane.
Hazard jest uzależniający, a osoby, które go uprawiają, wpadają w nałóg, co prowadzi do utraty majątku.
Miał nadzieję, że Jacek skończy z hazardem, ale okazało się, że bez chęci i pomocy specjalisty raczej tego nie przezwycięży.


Niepoprawna pisownia

chazard

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hazart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hasard

Niepoprawna pisownia